Provozovat autoservis, to znamená velké množství práce. Vždy je však potřeba myslet i na takové záležitosti, jako je likvidace odpadu. Máte strach z návštěvy České inspekce životního prostředí? Zajistěte si řešení odpadového hospodářství skrze specializovanou firmu a už se jí bát nemusíte. V každé firmě se hromadí odpad a v případě autoservisů je pochopitelné, že je zde velké procento nebezpečného odpadu, třeba filtry, motorový olej a další.

Proč si dělat starost navíc, společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. se o vaše odpady postará a ještě na tom můžete vydělat. Zajistí vše od A do Z, tedy od pořízení sběrných nádob až po jejich odvoz a likvidaci odpadu. Společnost se s vámi domluví na detailech, ale vždy od ní dostanete potřebné příslušenství, tedy popelnice na filtry, obaly, odpady aj. Dále také kontejnery na autobaterie. Všechny sběrné nádoby budou řádně označené. Bude vám předán i šanon s dokumenty a identifikační listy nebezpečných odpadů.

Budete mít o starost méně

Vymezíte si v autoservisu prostor pro tyto sběrné nádoby a dané místo označíte cedulí, kterou také dostanete. Se společností budete mít smlouvu, kterou můžete předložit v případě jakékoliv kontroly nebo inspekce, jejím prostřednictvím dokážete, že máte nakládání s odpady vyřešeno. Kolik odpadu vyprodukujete? V tomto ohledu je každý autoservis jiný a tudíž se liší i frekvence odvozu odpadu, Odpad bude odvážen tak často, jak budete potřebovat, může to být několikrát za rok i několikrát za měsíc. Na kolik vás samotná cena likvidace odpadu vyjde?

Kontaktujte firmu na webu Ecoservis.eu a ti se s vámi domluví na kalkulaci a dalších detailech. Jak již bylo zmíněno, odvoz vás ve finále nemusí stát nic a ještě na něm můžete vydělat. Firma od vás odkoupí staré železo, barevné kovy, autobaterie i katalyzátory. Firma za vás bude vést evidenci nakládání s odpady a vypracuje roční hlášení o produkci odpadů přes integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Firma je schopna odvézt a zlikvidovat prakticky jakýkoliv odpad, vždy se vyplatí spolupracovat s profesionály.