Práce v autoservisu není snadná a kromě práce na vozidlech zde mají lidé i mnoho práce s papírováním. Mnoho starostí je spojeno s odpady. Autoservisy jich produkují poměrně mnoho a každý autoservis musí odpad správným způsobem evidovat, třídit, likvidovat a dbát na další legislativní povinnosti. Problematika odpadu zabere mnoho času a ten můžete ušetřit, pokud ho svěříte specializované firmě na Ecoservis.eu.

Usnadněte si starosti s odpady

Likvidace odpadu je snadná, když máte po svém boku zkušenou firmu. Převezme za vás kompletní odpadové hospodářství. Základem je dodání příslušenství. Firma vám dodá potřebné sběrné nádoby, šanon s dokumenty, identifikační listy nebezpečných odpadů aj. Díky tomuto příslušenství můžete odpad snadno třídit a vyhazovat. Firma vám zajistí odvoz a likvidaci tohoto odpadu. Můžete si objednat odvoz odpadu a firma si pro něj do 10 dnů přijede. Rovněž se můžete domluvit na pravidelných intervalech vyvážení odpadu.

Zlikvidován bude nejen nebezpečný odpad, ale i ostatní druhy odpadu, od obalů na jídlo až po plastové části vozů. Kolik se za odpady platí? Možná za ně dostanete i zaplaceno, například železo, barevné kovy, autobaterie a další části od vás firma odkoupí. Důležité je, že se postará o všechny zákonné povinnosti, které zahrnují ILNO, ohlášení přepravy na ministerstvo s pomocí OLPNO, vedení průběžné evidence nakládání s odpady a roční hlášení. Jestliže potřebujete pomoci jen se zpracováním ročního hlášení a jeho odesláním na ISPOP, můžete se obrátit na portál www.RocniHlaseni.cz, kde se vám o výhodné zpracování ročního hlášení postarají.